Geschiedenis - STUDIOGONZ - Cafe/Podium/Club in Gouda

Info

Geschiedenis

Stichting Sociëteit De Gonz dankt haar naam aan de katholieke organisatie voor jongerenactiviteiten Aloysius Gonzaga. De naam verwijst naar de beschermheilige van de schooljeugd, die leefde van 9 maart 1568, tot 21 juni 1591.In 1970, zo wil de overlevering, is met trots gemeld dat de jeugdbeweging Aloysius de Gonzaga vijftig jaar bestond, wat een oprichtingsdatum van 1917 mogelijk maakt.

In datzelfde jaar kreeg de sociëteit de kortere naam De Gonz.De eerste aanzet voor een verplaatsing kwam al in 1996. Reden: de slechte isolatie van de vroegere schoolmeesterswoning naast de Jeruzalemkapel.Een jarenlange zoektocht naar een andere locatie, leverde niets op. Er werden panden gevonden aan het Regentesseplantsoen, de Lange Groenendaal en bijvoorbeeld de Peperstraat, maar ze vielen steeds vanwege protesten uit de buurt af.

In 2006 kon uiteindelijk de nieuwe huisvesting in De Garenspinnerij worden betrokken. In September 2011 is De Gonz een naamsverandering aangegaan, en zo heten we sinds ons “Oud en Nieuw weekend”, vanaf 17-09-2011 StudioGonz.RabobankGOC Erkend LeerbedrijfECABO erkend leerbedrijfCultuurhuis Garenspinnerij
Copyright © 2024 STUDIOGONZ.
Alle rechten voorbehouden.